Vivot
Ametler - Prunus dulcis
Sinonímies
es Bord de Selva.
Descripció de la varietat

L'ametller vivot és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, bastant resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 37,02 %. Els resultats de les analítiques genètiques indiquen que presenta sinonímia amb la varietat Bord de Selva.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Erecte a estès
Distribució de les gemmes florals En esperons i branques d’un any per igual

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Petita
Llargària (mm) 38,63 ± 2,57
Amplada (mm) 27,21 ± 1,46
Espessor (mm) 22,64 ± 0,79

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 3,61
Llargària Mitjana (32,39 ± 1,31 )
Amplada (en vista lateral) Estreta (20,42 ± 0,77 )
Espessor 15,75 ± 0,59
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Mitjana
Forma (en vista lateral) El·líptica
Forma de l’àpex Aguda
Desenvolupament de la carena Mitjà
Gruix de l’endocarpi Molt prim
Resistència a la trencadura Forta

Bessó
Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) 37,02
Mida Mitjana
Pes del bessó (g) 1,34
Llargària (mm) 23,97 ± 0,68
Amplada (mm) 13,22 ± 0,6
Espessor (mm) 9,85 ± 0,61
Percentatge de bessons dobles (%) 0
Intensitat del color marró Obscura
Rugositat de la superfície Forta

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (8 febrer)
Època de collita Mitjana (19 agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es