Fita d'Eivissa
Ametler - Prunus dulcis
Sinonímies
Fita mollar.
Descripció de la varietat

La fita d'Eivissa és una varietat de floració tardana i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, dèbil a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. Tot i fer l'ametlla petita, el bessó és gran. Té un rendiment bessó/fruit del 36,60%

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Erecte a estès
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Petita
Llargària (mm) 42,92 ± 3,24
Amplada (mm) 29,36 ± 2,12
Espessor (mm) 26,12 ± 1,75

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 4,33
Llargària Mitjana (37,75 ± 1,49 )
Amplada (en vista lateral) Mitjana (26,35 ± 0,7 )
Espessor 19,13 ± 1,11
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Mitjana
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Obtusa
Desenvolupament de la carena Mitjà
Gruix de l’endocarpi Mitjà
Resistència a la trencadura Dèbil

Bessó
Mida Gran
Pes del bessó (g) 1,58
Llargària (mm) 27,74 ± 0,99
Amplada (mm) 15,63 ± 0,55
Espessor (mm) 8,69 ± 0,59
Percentatge de bessons dobles (%) 0
Intensitat del color marró Mitjana
Rugositat de la superfície Mitjana

Fenologia
Època d’inici de floració Tardana (26 febrer)
Època de collita Mitjana (17 agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es