Desmai victòria
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Descripció de la varietat

L'ametller desmai victòria és un varietat de floració mitjana. Fa l'ametlla mitjana, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 28,60 %. Aquesta varietat té cert parentesc genètic amb l'ametller pou d'en Gaspar.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Estès
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Rosa mitjà

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 6,00
Llargària Mitjana (36,41 ± 2,42)
Amplada (en vista lateral) Mitjana (28 ± 1,05)
Espessor 22,51 ± 1,47
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Aguda
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Mitjà
Resistència a la trencadura Forta

Bessó
Mida Mitjana
Pes del bessó (g) 1,65
Llargària (mm) 24,35 ± 0,67
Amplada (mm) 15,33 ± 0,96
Espessor (mm) 9,97 ± 0,58
Percentatge de bessons dobles (%) 10
Intensitat del color marró Obscura
Rugositat de la superfície Mitjà

Fenologia
Època d’inici de floració Mitjana (22 de febrer)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP 2017
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es