D'en Duet
Ametler - Prunus dulcis
Sinonímies
Dueta, dureta.
Descripció de la varietat

L'ametler d'en duet o dueta és una varietat de floració mitjana i collita primerenca. Fa l'ametla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 25,03 %.

Origen de la varietat

Aquesta varietat ha estat localitzada al municipi de Palma.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Estès
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 33,61 ± 1,45
Amplada (mm) 28,67 ± 1,44
Espessor (mm) 22,33 ± 1,18

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 3,73
Llargària Curta (29 ± 1,39)
Amplada (en vista lateral) Mitjana (23,47 ± 0,82)
Espessor 15 ± 0,56
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Obtusa
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Prim
Resistència a la trencadura Molt forta

Bessó
Mida Petita
Pes del bessó (g) 0,93
Llargària (mm) 21,54 ± 0,83
Amplada (mm) 14,55 ± 1,18
Espessor (mm) 7,08 ± 0,41
Percentatge de bessons dobles (%) 0
Intensitat del color marró Mitjana
Rugositat de la superfície Dèbil

Fenologia
Època d’inici de floració Mitjana (16 de febrer)
Època de collita Primerenca (31 d'agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP
Llibres i altres monografies Ventura Rubí.

El Almendro.

Delegación Ministerio Agricultura Baleares.
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es