Talletona
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Descripció de la varietat

L'ametlla talletona és una varietat de floració mitjana i collita molt primerenca. Fa l'ametlla petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 33,20 %.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Penjant
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Rosa clar

Fruit
Mida Petita
Llargària (mm) 37,58 ± 3,62
Amplada (mm) 28,59 ± 2,11
Espessor (mm) 25,93 ± 1,7

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 3,75
Llargària Mitjana (34,46 ± 1,29 )
Amplada (en vista lateral) Mitjana (22,89 ± 1,55 )
Espessor 16,79 ± 1,37
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Mitjana
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Aguda
Desenvolupament de la carena Mitjà
Gruix de l’endocarpi Molt prim
Resistència a la trencadura Forta

Bessó
Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) 33,20
Mida Mitjana
Pes del bessó (g) 1,10
Llargària (mm) 23,37 ± 1,03
Amplada (mm) 12,52 ± 2,72
Espessor (mm) 8,71 ± 0,49
Percentatge de bessons dobles (%) 24
Intensitat del color marró Clara
Rugositat de la superfície Dèbil

Fenologia
Època d’inici de floració Mitjana (17 febrer)
Època de collita Molt primerenca (23 juliol)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP 2017
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es