D'en Jordi
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al registre
24/06/2014
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Origen de la varietat

Aquesta varietat ha estat localitzada als municipis de Campos, Felanitx, Llucmajor, Santanyí i Ses Salines.

Descripció de la varietat

L'ametler de la varietat Jordi és de floració primerenca i collita primerenca. Fa l'ametla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex obtús, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 32,09 %. Les analítiques genètiques mostren que aquesta varietat no té cap parentiu amb la resta de varietats que es cultiven a Mallorca. Això, probablement es deu a que l'origen de la varietat Jordi és completament diferent a la resta de varietats. 

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Penjant
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Rosa clar

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 35,69 ± 1,62
Amplada (mm) 25,45 ± 1,71
Espessor (mm) 21,1 ± 1,97

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 3,20
Llargària Curta (30,75 ± 1,68)
Amplada (en vista lateral) Estreta (19,85 ± 0,93)
Espessor 14,73 ± 0,58
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Mitjana
Forma (en vista lateral) El·líptica
Forma de l’àpex Obtusa
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Mitjà
Resistència a la trencadura Molt forta

Bessó
Mida Petita
Pes del bessó (g) 0,92
Llargària (mm) 22,17 ± 0,76
Amplada (mm) 11,83 ± 0,48
Espessor (mm) 8,3 ± 0,55
Percentatge de bessons dobles (%) 20
Intensitat del color marró Mitjana
Rugositat de la superfície Forta

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (4 de febrer)
Època de collita Primerenca (7 d'agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP 2017
Llibres i altres monografies Ventura Rubí.

El Almendro

Delegación Ministerio Agricultura Baleares. 1980
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es