Alzina
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

Alzina és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 29,08 %. Els estudis genètics estableixen un cert parentiu amb la varietat guarim.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Erecte a estès
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 34,06 ± 1,24
Amplada (mm) 28,64 ± 1,10
Espessor (mm) 23,97 ± 1,12

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 5,56
Llargària Curta (31,81 ± 1,62 )
Amplada (en vista lateral) Mitjana (24,71 ± 1,13 )
Espessor 18,56 ± 1,51
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Obtusa
Desenvolupament de la carena Mitjà
Gruix de l’endocarpi Prim
Resistència a la trencadura Molt forta

Bessó
Mida Petita
Pes del bessó (g) 1,47
Llargària (mm) 21,77 ± 1,00
Amplada (mm) 14,70 ± 0,81
Espessor (mm) 9,87 ± 0,39
Percentatge de bessons dobles (%) 26
Intensitat del color marró Mitjana
Rugositat de la superfície Mitjana

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (11 de febrer)
Època de collita Mitjana (24 d'agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP 2017
Llibres i altres monografies Ventura Rubí.

El Almendro.

Delegación Ministerio Agricultura Baleares. 1980
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es