Vera
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Descripció de la varietat

L'ametller vera és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, mitjanament resistent a la trencada, de forma oboval i àpex arrodonit, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 32,03 %.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Erecte
Distribució de les gemmes florals En esperons i branques d’un any per igual

Floració
Color de la cara interna Rosa clar

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 34 ± 2,07
Amplada (mm) 28,51 ± 2,09
Espessor (mm) 23,59 ± 1,29

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 3,67
Llargària Curta (29,47 ± 1,58)
Amplada (en vista lateral) Mitjana (22,87 ± 0,89)
Espessor 16,4 ± 0,31
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Oboval
Forma de l’àpex Arrodonida
Desenvolupament de la carena Mitjà
Gruix de l’endocarpi Molt prim
Resistència a la trencadura Mitjana

Bessó
Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) 32,03
Mida Petita
Pes del bessó (g) 1,15
Llargària (mm) 22,11 ± 1,06
Amplada (mm) 13,57 ± 0,42
Espessor (mm) 8,44 ± 0,44
Percentatge de bessons dobles (%) 4
Intensitat del color marró Clara
Rugositat de la superfície Mitjana

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (4 de febrer)
Època de collita Primerenca (10 d'agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP 2017
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es