Maxina
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Descripció de la varietat

La varietat maxina és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, mitjanament resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó gran. Té un rendiment bessó/fruit del 28,16 %. Els resultats de les analítiques genètiques mostren un cert parentiu amb la varietat Maxina.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Estès
Distribució de les gemmes florals En esperons i branques d’un any per igual

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Petita
Llargària (mm) 40,23 ± 2,43
Amplada (mm) 27,63 ± 1,45
Espessor (mm) 23,04 ± 1,13

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 4,53
Llargària Mitjana (38,89 ± 1,34)
Amplada (en vista lateral) Mitjana (25,7 ± 0,69)
Espessor 19,19 ± 0,59
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Mitjana
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Aguda
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Prim
Resistència a la trencadura Mitjana

Bessó
Mida Petita
Pes del bessó (g) 1,31
Llargària (mm) 22,17 ± 0,43
Amplada (mm) 13,01 ± 0,43
Espessor (mm) 8,96 ± 0,34
Percentatge de bessons dobles (%) 0
Intensitat del color marró Mitjana
Rugositat de la superfície Dèbil

Fenologia
Època d’inici de floració Tardana (25 de febrer)
Època de collita Mitjana (22 d'agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP 2017
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es