Cántaros
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

Cántaros és una varietat de floració primerenca i collita molt primerenca. Fa l'ametlla petita, molt resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex agut, i el bessó mitjà. Té un rendiment bessó/fruit del 25,76 %.

Origen de la varietat

Aquesta varietat ha estat localitzada als municipis de Manacor i Sant Llorenç.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Erecte a estès
Distribució de les gemmes florals En esperons i branques d’un any per igual

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Petita
Llargària (mm) 38,46 ± 2,2
Amplada (mm) 26,71 ± 1,51
Espessor (mm) 22,82 ± 1,83

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 4,00
Llargària Mitjana (32,95 ± 1,41)
Amplada (en vista lateral) Estreta (19,92 ± 0,99)
Espessor 14,62 ± 0,42
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Allargada
Forma (en vista lateral) El·líptica
Forma de l’àpex Aguda
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Prim
Resistència a la trencadura Molt forta

Bessó
Mida Mitjana
Pes del bessó (g) 1,02
Llargària (mm) 25,5 ± 1,47
Amplada (mm) 12,89 ± 0,6
Espessor (mm) 7,02 ± 0,46
Percentatge de bessons dobles (%) 2
Intensitat del color marró Mitjana
Rugositat de la superfície Mitjana

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (12 de febrer)
Època de collita Molt primerenca (30 de juliol)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP
Llibres i altres monografies Ventura Rubí.

El Almendro.

Delegación Ministerio Agricultura Baleares.
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es