Pou d'en Gaspar
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Descripció de la varietat

L'ametller pou den Gaspar és una varietat de floració primerenca i collita també primarenca. Fa l'ametlla resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 27,59 %.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Estès
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Blanc

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 5,01
Llargària Curta (30,2 ± 1,27)
Amplada (en vista lateral) Mitjana (25,03 ± 1,31)
Espessor 19,54 ± 0,84
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Obtusa
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Mitjà
Resistència a la trencadura Forta

Bessó
Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) 27,59
Mida Petita
Pes del bessó (g) 1,45
Llargària (mm) 22,06 ± 0,75
Amplada (mm) 15,56 ± 0,67
Espessor (mm) 9,3 ± 0,55
Percentatge de bessons dobles (%) 6
Intensitat del color marró Mitjana
Rugositat de la superfície Mitjana

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (12 de febrer)
Època de collita Primerenca (10 d'agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

 

IRFAP 2017
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es