Mollar de Selva
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Descripció de la varietat

L'ametller mollar és una varietat de floració primerenca, de flors blanques, i collita molt primerenca. Fa l'ametlla molt petita, mitjanament resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 37,63 %. 

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Estès
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 34,72 ± 2,2
Amplada (mm) 28,38 ± 2,7
Espessor (mm) 25,73 ± 2,68

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 2,88
Llargària Curta (30,61 ± 1,81)
Amplada (en vista lateral) Estreta (21,77 ± 0,93)
Espessor 16,91 ± 0,78
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Mitjana
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Obtusa
Desenvolupament de la carena Fort
Gruix de l’endocarpi Prim
Resistència a la trencadura Mitjana

Bessó
Mida Petita
Pes del bessó (g) 1,08
Llargària (mm) 22,01 ± 0,87
Amplada (mm) 12,49 ± 0,51
Espessor (mm) 8,94 ± 0,23
Percentatge de bessons dobles (%) 0
Intensitat del color marró Clara
Rugositat de la superfície Dèbil

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (12 de febrer)
Època de collita Molt primerenca (27 de juliol)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP 2017
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es