De n'Horrac
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller de n'Horrac és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 23,45 %.

Origen de la varietat

Aquesta varietat ha estat localitzada als municipis de Alaró, Alcúdia, Algaida, Artà, Búger, Campanet, Campos, Capdepera, Costitx, Felanitx, Manacor, Muro, Sa Pobla, Sencelles, Sant Llorenç, Santa Eugènia, Santa Margalida i Son Servera

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Estès
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 34,13 ± 1,65
Amplada (mm) 28,7 ± 0,77
Espessor (mm) 26,55 ± 0,69

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 4,97
Llargària Curta (29,38 ± 1,29)
Amplada (en vista lateral) Mitjana (23,91 ± 0,6)
Espessor 20,22 ± 0,59
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Obtusa
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Gruixat
Resistència a la trencadura Forta

Bessó
Mida Petita
Pes del bessó (g) 1,16
Llargària (mm) 19,6 ± 0,86
Amplada (mm) 13,62 ± 0,36
Espessor (mm) 10,07 ± 0,59
Percentatge de bessons dobles (%) 0
Intensitat del color marró Obscura
Rugositat de la superfície Dèbil

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (11 de febrer)
Època de collita Mitjana (27 d'agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP
Llibres i altres monografies Ventura Rubí

El Almendro

Delegación Ministerio Agricultura Baleares
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es