Pintadeta
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Descripció de la varietat

L'ametlla pintadeta és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex rodó. La mida del bessó és mitjana i té un rendiment bessó/fruit del 24,22 %. 

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Estès
Distribució de les gemmes florals En esperons i branques d’un any per igual

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Petita
Llargària (mm) 36,85 ± 2,05
Amplada (mm) 30,21 ± 1,59
Espessor (mm) 24,31 ± 1,01

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 5,64
Llargària Mitjana (32,96 ± 2,25 )
Amplada (en vista lateral) Mitjana (26,67 ± 2,08 )
Espessor 17,69 ± 0,92
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Oboval
Forma de l’àpex Arrodonida
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Mitjà
Resistència a la trencadura Molt forta

Bessó
Mida Mitjana
Pes del bessó (g) 1,37
Llargària (mm) 25,02 ± 0,78
Amplada (mm) 16,05 ± 0,81
Espessor (mm) 8,3 ± 0,46
Percentatge de bessons dobles (%) 0
Intensitat del color marró Mitjana
Rugositat de la superfície Mitjana

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (7 febrer)
Època de collita Mitjana (20 agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP 2017
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es