Bord de Santa Maria
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Descripció de la varietat

La varietat d'ametler bord de Santa Maria és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametla petita, resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 45,31 %.  Els resultats de les analítiques genètiques indiquen que presenta sinonímia amb la varietat Corona.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Erecte a estès
Distribució de les gemmes florals En esperons i branques d’un any per igual

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Petita
Llargària (mm) 38,36 ± 2,11
Amplada (mm) 27,42 ± 1,69
Espessor (mm) 24,33 ± 2,23

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 3,66
Llargària Mitjana (33,61 ± 2,03 )
Amplada (en vista lateral) Estreta (20,75 ± 1,17 )
Espessor 17,9 ± 1,31
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Allargada
Forma (en vista lateral) El·líptica
Forma de l’àpex Aguda
Desenvolupament de la carena Mitjà
Gruix de l’endocarpi Molt prim
Resistència a la trencadura Mitjana

Bessó
Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) 45,31
Mida Mitjana
Pes del bessó (g) 1,39
Llargària (mm) 24,89 ± 0,94
Amplada (mm) 12,82 ± 0,44
Espessor (mm) 9,36 ± 0,38
Percentatge de bessons dobles (%) 40
Intensitat del color marró Clara
Rugositat de la superfície Dèbil

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (7 febrer)
Època de collita Mitjana (16 agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP 2017
Llibres i altres monografies Ventura Rubí.

El Almendro.

Delegación Ministerio Agricultura Baleares. 1980
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es