Pou d'Establiments
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Sinonímies
Pou de Felanitx, pou grossa.
Descripció de la varietat

L'ametller conegut com pou d'Establiments o pou grossa és una varietat de floració primerenca. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 23,29 %. Els resultats de les analítiques genètiques indiquen que presenta sinonímia amb la varietat pou de Felanitx.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Erecte a estès
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 31,19 ± 2,41
Amplada (mm) 26,22 ± 2,43
Espessor (mm) 22,45 ± 1,67

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 5,15
Llargària Curta (30,97 ± 1,21)
Amplada (en vista lateral) Mitjana (24,71 ± 1,15)
Espessor 18,22 ± 0,88
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Obtusa
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Mitjà
Resistència a la trencadura Molt forta

Bessó
Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) 23,29
Mida Mitjana
Pes del bessó (g) 1,28
Llargària (mm) 23,16 ± 0,74
Amplada (mm) 15,45 ± 0,47
Espessor (mm) 8,32 ± 0,58
Percentatge de bessons dobles (%) 4
Intensitat del color marró Obscura
Rugositat de la superfície Dèbil

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (11 de febrer)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe nforme GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP 2017
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es