Corona
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller corona és una varietat de floració primerenca i collita mitjana (dades d'una sola campanya). Fa l'ametlla molt petita, bastant resistent a la trencada, de forma elíptica i àpex agut, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 45,38%. Els marcadors moleculars analitzats a l'estudi genètic conclouen que es tracta de la mateixa varietat que el bord de Santa Maria.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Estès
Distribució de les gemmes florals En esperons i branques d’un any per igual

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 34,82 ± 1,79
Amplada (mm) 25,25 ± 1,53
Espessor (mm) 23,06 ± 1,64

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 3,03
Llargària Curta (30,39 ± 1,71 )
Amplada (en vista lateral) Estreta (20,13 ± 1,24 )
Espessor 17,49 ± 1,06
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Mitjana
Forma (en vista lateral) El·líptica
Forma de l’àpex Aguda
Desenvolupament de la carena Mitjà
Gruix de l’endocarpi Prim
Resistència a la trencadura Mitjana

Bessó
Mida Petita
Pes del bessó (g) 1,12
Llargària (mm) 21,97 ± 0,93
Amplada (mm) 11,36 ± 0,59
Espessor (mm) 9,26 ± 0,29
Percentatge de bessons dobles (%) 44
Intensitat del color marró Clara
Rugositat de la superfície Dèbil

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (8 febrer)
Època de collita Mitjana (16 agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP
Llibres i altres monografies Ventura Rubí.

El Almendro.

Delegación Ministerio Agricultura Baleares,
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es