Vivero
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller de la varietat vivero, és de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma circular i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 38,83 %. 

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Penjant
Distribució de les gemmes florals En esperons i branques d’un any per igual

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 30,74 ± 1,8
Amplada (mm) 25,57 ± 1,94
Espessor (mm) 24,26 ± 1,51

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 3,31
Llargària Curta (26,45 ± 1,25 )
Amplada (en vista lateral) Estreta (21,74 ± 1,33 )
Espessor 19,85 ± 0,8
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Circular
Forma de l’àpex Obtusa
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Molt prim
Resistència a la trencadura Mitjana

Bessó
Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) 38,83
Mida Petita
Pes del bessó (g) 1,12
Llargària (mm) 19,33 ± 1,11
Amplada (mm) 12,79 ± 0,7
Espessor (mm) 10,37 ± 0,63
Percentatge de bessons dobles (%) 36
Intensitat del color marró Clara
Rugositat de la superfície Mitjana

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (11 febrer)
Època de collita Primerenca (2 agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

 

IRFAP
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es