D'en Rutló
Ametler - Prunus dulcis
Sinonímies
Rutló.
Descripció de la varietat

La varietat d'en rutló és de floració molt primerenca i collita també molt primerenca. Fa l'ametla molt petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 32,07%.

Origen de la varietat

Aquesta varietat ha estat localitzada als municipis de Alcúdia, Mancor la Vall, Muro i Pollença.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Erecte a estès
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 34,84 ± 0,6
Amplada (mm) 26,28 ± 0,7
Espessor (mm) 22,42 ± 1,24

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 4,16
Llargària Curta (30,3 ± 1,18 )
Amplada (en vista lateral) Estreta (22,08 ± 1,22 )
Espessor 16,88 ± 1,15
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Aguda
Desenvolupament de la carena Mitjà
Gruix de l’endocarpi Molt prim
Resistència a la trencadura Forta

Bessó
Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) 32,07
Mida Petita
Pes del bessó (g) 32,07
Llargària (mm) 21,61 ± 0,81
Amplada (mm) 13,09 ± 0,54
Espessor (mm) 9,18 ± 0,47
Percentatge de bessons dobles (%) 26
Intensitat del color marró Mitjana
Rugositat de la superfície Dèbil

Fenologia
Època d’inici de floració Molt primerenca (28 gener)
Època de collita Molt primerenca (29 juliol)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFP
Llibres i altres monografies Ventura Rubí

El Almendro

Delegación Ministerio Agricultura Baleares
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es