Cercador:
Marquesa
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat

Varietat de floració primerenca, amb el començament de maduració mitjana, a final d'agost. Fa una pera mitjana, de color verd groguenc i perfil convex, amb el diàmetre màxim al mig i la cavitat peduncular absent o molt poc profunda. 

Moreta
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat

Varietat de floració i maduració molt primerenques (floreix devers el març). Fa una pera petita, de forma convexa, amb el diàmetre de posició màxim lleugerament cap al calze, de color de fons verd groguenc, amb molta superposició de vermell

...
Permanyer de Sóller
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat

Varietat que fa les fulles molt amples, amb la base truncada, i el fruit gros, de color verd amb molta superposició de color, amb el perfil lateral còncau. El diàmetre màxim es troba clarament cap al calze. Apareix als textos de l'arxiduc (Augsburg

...
Perot
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat

Varietat de floració mitjana, tot i que la recollida pot perllongar-se fins tard. Fa una pera de mida mitjana, perfil recte, color de fons verd groguenc, amb el diàmetre de posició màxim clarament desplaçat cap al calze i la cavitat peduncular poc profunda

...
Sant Joan
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat

Varietat de floració i maduració primerenques (madura a final de juny). Fa una pera molt petita, de color groc, amb el peduncle llarg i el perfil lateral convex. El diàmetre màxim es troba clarament cap al calze. Apareix als textos de l'arxiduc com una de les

...
Cor gelat
Pomera - Malus domestica
Descripció de la varietat

Fontanet (1747)* les descrivia com "pomeres de mida mitjana que no eren grosses ni petites". Actualment, les que es conserven a la col·lecció amb la mateixa denominació, són pomes de mida més aviat petita i de forma globosa. Exteriorment, presenten un color

...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 Fax 871116838