Cercador:
Mollar
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

Mollar és un garrover de vigor elevat. Les garrofes són llargues (15 a 16 centímetres de longitud), de bona presentació i el seu rendiment en garrofí és baix; oscil·la entre el 6-7 %. És citada com una de les varietats

...
Negra
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per ser vigorós, de ramificació oberta i tenir una bona densitat foliar. Els foliols són llargs. Les garrofes són curtes (de 13 a 16 centímetres de longitud), de bona presentació i el seu rendiment

...
Panesca
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves petites (de 9 a 11 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 9 - 13 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 13 - 19 %.

Pic d'abella
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 14 a 15 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 19 - 20 g i el seu rendiment en garroví és molt baix; oscil·la entre el 9 - 10 %.

Rojal
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

Rojal és un garrover que es caracteritza per ser vigorós, de ramificació suau i tenir una bona densitat foliar. Els foliols són llargs de color verd obscur. Les garroves són mitjanes (de 17 a 20 cm de llargària), de bona presentació i el seu

...
Rossa
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

La garrova rossa és de mida mitjana (15 - 17 centímetres de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és baix; oscil·la entre el 13 - 15 %. Tous i col. (2006) la consideren una de les varietas principals

...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es