Cercador:
De'n Manel
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Té molta semblança amb la cultivar ‘Sitcel’. Epidermis molt peluda i peduncle sempre verd.

De'n Tià Penya
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

El fet de ser l'única cultivar bacorera blanca trobada, afegit a les interessants qualitats comercials per ser molt semblant a la ‘Coll de dama blanca’ en l'aspecte i consistència suposen un gran interès. Té un alt percentatge de formacions anormals

...
Des Cós
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Cultivar de nom desconegut; li hem assignat el nom del lloc on ha estat trobada: es Cós (Sineu). No es coneix cap altre exemplar semblant i destaca per la tardança en la maduració, semblant a la "Hivernenca"

Granadina
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

El seu interés pot trobar-se en la collita de figuesflors ja que les figues de tardor presenten greus deficiències de conservació fins i tot a l'arbre. L'epidermis és excessivament delicada i sensible a la humitat.

Hivernenca
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Presenta moltes dificultats de tipicació per causa de les grans variacions que presenten el fullam i les infructescències; això crea prou confució per identicar-la i és també la causa que tengui diferents sinonímies segons la localitat

...
Jorba
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Les figues secallones romanen a l'arbre en bon estat de conservació cosa que perllonga el període de collita. Seria factible mecanitzar-ne la recol·lecció.

Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es