Cercador:
Cor de bou
Prunera - Prunus domestica
Descripció de la varietat

Varietat de floració primerenca, al març, i recol·lecció també primerenca, el mes d’agost. Fa el fruit molt gros, ovat, amb l’epidermis de color groc ataronjat i la polpa de color taronja. Està referenciada per Alcover-Moll (1957)*, com

...
De la sang
Prunera - Prunus domestica
Descripció de la varietat

La pruna de la sang, va ser citada com una varietat de pruna "grossa, vermella i de suc sanguinós" a l'entrada de Francesc Barceló, de la Gran Enciclopèdia de Mallorca (1989)*. La pruna de la sang que es conserva al reservori és mitjana i es caracteritza per

...
Frare blanc
Prunera - Prunus domestica
Descripció de la varietat

La pruna frare blanc es descriu com "de forma oblonga i punxeguda; n'hi ha de frare verd, de frare blanc i de frare vermell o roig, segons el color predominant; solen ser sabroses totes les de frare" (Alcover-Moll, 1957)*. La pruna frare blanc és petita i es caracteritza per la seva

...
Frare roig
Prunera - Prunus domestica
Descripció de la varietat

La pruna frare roig, sense més, va ser citada com una de les varietats més comunes que es fan Mallorca. L’arxiduc manifesta que "s'assequen, pel que són escaldades amb aigua bullint i dipositades seguidament sobre canyissos” (Augsburg, 1871)*. La pruna frare

...
Frare verd
Prunera - Prunus domestica
Descripció de la varietat

La pruna frare verd, sense més, va ser citada com una de les varietats més comunes que es fan Mallorca. L’arxiduc manifestà que "s'assequen pel que són escaldades amb aigua bullint i dipositades seguidament sobre canyissos" (Augsburg, 1871)*. El seu fruit

...
Fresa
Prunera - Prunus domestica
Descripció de la varietat

La pruna fresa és mitjana i es caracteritza per la seva forma circular de color violeta fosc a l’epidermis i una polpa de color vermell. L’inici de la floració és primarenca, al març, i la recol·lecció del fruit el mes de juliol.

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es