Cercador:
Trapa
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller trapa és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma el·lípticai àpex agut. El bessó és mitjài té un rendiment bessó/fruit

...
Vinagrillo
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller vinagrillo és una varietat de floració mitjana i collita també mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma circular i àpex arrodonit, i el bessó molt petit. Té un rendiment bessó/fruit del

...
Vivero
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller de la varietat vivero, és de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma circular i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del

...
Viveta
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat d'ametller viveta, és una varietat de floració mitjana i collita molt primerenca. Fa l'ametlla molt petita, bastant resistent a la trencada, de forma circular i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del

...
Vivot
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller vivot és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, bastant resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del

...
bombeta
Arròs - Oryza sativa
Descripció de la varietat

És un arròs que sol arribar a fer quatre o cinc pams d'alçada. El gra és rodó i de mida petita, de superfície llisa amb algunes alteracions a les puntes. Té una elevada capacitat d'absorció d’aigua, necessitant mé

...
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es