Cercador:
D'en Rutló
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat d'en rutló és de floració molt primerenca i collita també molt primerenca. Fa l'ametla molt petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 32,07%.

D'en Totsol
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat d'ametler d'en totsol és una varietat de floració mitjana i collita primerenca. Fa l'ametla petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 33,86 %. 

D'en Verdereta
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametler d'en verdereta és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametla petita, molt resistent a la trencada, de forma circular i àpex obtús, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 32,22 %.

De Binissalem
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller de Binissalem és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla mitjana, molt resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex agud, i el bessó gran. Té un rendiment bessó/fruit del 27,23 %.

De bolic
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller de bolic és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma circular i àpex arrodonit, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 19,30 %.

De l'engan
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller de l'engan és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, mitjanament resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex obtús. El bessó és mitjà i té un rendiment

...
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es