Cercador:
De n'Horrac
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller de n'Horrac és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 23,45 %.

Desmai victòria
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller desmai victòria és un varietat de floració mitjana. Fa l'ametlla mitjana, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 28,60 %. Aquesta varietat té

...
Duran
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

Duran és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma circular i àpex obtús. Té un rendiment bessó/fruit del 33,75 % i el bessó és petit.

Filau
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat filau és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resident a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 30,79%.

Fita d'Eivissa
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La fita d'Eivissa és una varietat de floració tardana i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, dèbil a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. Tot i fer l'ametlla petita, el bessó és gran. Té un rendiment bessó/fruit del 36,60%

Maxina
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat maxina és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, mitjanament resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó gran. Té un rendiment bessó/fruit del 28,16 %. Els resultats de les analítiques

...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es