Cercador:
Perot
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat

Varietat de floració mitjana, tot i que la recollida pot perllongar-se fins tard. Fa una pera de mida mitjana, perfil recte, color de fons verd groguenc, amb el diàmetre de posició màxim clarament desplaçat cap al calze i la cavitat peduncular poc profunda

...
Sant Joan
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat

Varietat de floració i maduració primerenques (madura a final de juny). Fa una pera molt petita, de color groc, amb el peduncle llarg i el perfil lateral convex. El diàmetre màxim es troba clarament cap al calze. Apareix als textos de l'arxiduc com una de les

...
Cor gelat
Pomera - Malus domestica
Descripció de la varietat

Fontanet (1747)* les descrivia com "pomeres de mida mitjana que no eren grosses ni petites". Actualment, les que es conserven a la col·lecció amb la mateixa denominació, són pomes de mida més aviat petita i de forma globosa. Exteriorment, presenten un color

...
De la rosa primerenca
Pomera - Malus domestica
Descripció de la varietat

La pomera de la rosa primerenca de la col·lecció actual és de port erecte i vigor mitjà. La poma és de mida mitjana, de forma cònica amb plaques estriades. El color de la pell és verd groguenc i blanc a la polpa. 

...
Fogassa
Pomera - Malus domestica
Descripció de la varietat

L'arxiduc (Augsburg, 1871)* la cita com una de les varietats conreades a Menorca, i que "es podreixen en l'arbre". Més tard, Cerdà (1910) * s'hi refereix amb el nom de poma fogasseta, i explica que és una varietat tardana i superior. La pomera fogassa

...
Jesusa
Pomera - Malus domestica
Descripció de la varietat

La pomera jesusa és una varietat de port erecte, que floreix a principi d'abril i madura la primera setmana de setembre. La poma és mitjana, de forma globosa amb plaques estriades. És de color crema a la polpa i groguenc a l'epidermis.

Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es