Cercador:
curta
Mongeta - Phaseolus vulgaris
Descripció de la varietat

Mongeta de gra blanc i bona mida. Molt vigorosa i productiva. És la varietat que s’emprà en el cultiu pre-intensiu. És de les poques varietats tradicionals de Mallorca amb hàbit de creixement determinat, és a dir que no s'enfila. Tot i així

...
Palaueta
Mongeta - Phaseolus vulgaris
Descripció de la varietat

La mongeta palaueta és una de les varietats més antigues i emblemàtiques de l'illa d'Eivissa. És varietat de mata baixa

...
Pasta reial
Mongeta - Phaseolus vulgaris
Descripció de la varietat

La mongeta pasta reial és una de les mongetes tradicionals eivissenques més preuades

...
rossa
Mongeta - Phaseolus vulgaris
Descripció de la varietat

Aquesta varietat de mongeta quasi no es troba en cultiu. La mongeta rossa, te un gra amb una distribució de color uniforme de color beix. A devora l’ull té un petit cercle de tonalitat més forta. És una varietat amb hàbit de creixement indeterminat

...
Morisca
Olivera - Olea europaea
Descripció de la varietat

Les olives de la varietat morisca destaquen per tenir el fruit de grans dimensions, per les tres mesures preses: pes (5,34 g), longitud (22,84 mm) i amplada (20,64 mm), amb un pes efectiu de polpa de 4,61 g, qualitat que les fa molt apreciades com a oliva de taula.

Olivoner
Olivera - Olea europaea
Descripció de la varietat

Les olives de la varietat olivoner destaquen per tenir el fruit de dimensions mitjanes, per les tres mesures preses: pes (3,95 g), longitud (21,12 mm) i amplada (18,06 mm), amb un pes efectiu de polpa de 3,52 g, qualitat que les fa molt apreciades com a oliva de taula i també per fer

...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es