Cercador:
Paratjal rimada
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Les figues Paratjal rimada es tenyeixen durant la maduració de curioses pigmentacions, comencen essent grogues amb un ratllat meridional verd molt definit i cridaner, a mesura que madura el fons groc s'enfosqueix a tonalitats més vermelloses mentre el ratllat va esvaint-se

...
Pèl de bou
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Té molta semblança amb la cultivar ‘Rotgisca’. S'hi han observat figaflors en alguns casos.

Porquenya negra
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Es considera la més primerenca de les cultivars de l'illa i aquest n'és el principal valor. L'escassa qualitat en determina l'aprofitament principal com a aliment dels porcs en una època que encara es veuen poques figues madures. 

Roja
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

És la més coneguda d'entre les poques cultivars bíferes a les Illes. Mentre madura sol presentar el color característic que li ha donat nom. El peduncle de les figues sol conservar el seu color verd fins acabar la maduració.

Sitcel
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Cultivar de fruits durs i resistents a les afeccions més comunes, de sabor dolent. Interessant per l'elevada vigoria dels arbres.

Verdal
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Presenta un caràcter destacable; el gran aguant dels fruits a l'arbre, fins al punt que alguns no arriben a caura i queden com a secalls fins a l'any vinent. A més, una gran part de la collida es perd com a badocs.

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es