Cercador:
Victòria
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

La seva forma cònica i allargada no es repeteix a cap altra cultivar negra prospectada encara que és freqüent a cultivars negres del País Valencià (‘Negra de València’).

Bajoca
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat
Banya de cabra
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per tenir un vigor mitjà, i una intermitja densitat foliar. Els foliols són llargs. Les garroves són llargues (18 a 20 centímetres de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví é

...
Banyeta
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat
Boval
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 16 a 18 cm de llargària), de bona presentació, i un pes de 17,50 - 21,50 g i el seu rendiment en garroví és petit; oscil·la entre el 7 - 10 %. 

Bugadera
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (18 cm de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és mitjà; oscil·la entre el 13 i 17 %. Són de color marró obscur.

...
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es