Cercador:
Capoll curt
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat
Costella
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

El garrover de costella és un arbre que es caracteritza per les garroves grosses (20 cm de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és baix; oscil·la entre el 9 - 11 %. 

Costella d'ase
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

El garrover costella d'ase és de port gran, frondós i productiu. Les garroves es caracteritzen per ser molt llargues (18 - 22 centímetres de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és molt baix; oscil·la entre

...
D'en Pau
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 14 a 16 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 13 - 19 g i el seu rendiment en garroví és mitjà; oscil·la entre el 13 - 15 %. 

De la mel
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

El garrover de la mel és un arbre que es caracteritza per tenir un vigor mitjà i de creixement ràpid amb una densitat foliar significativa. Els folíols són curts. Les garroves són mitjanes (13 a 18 cm de llargària), de bona presentació

...
De ramell
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per fer les garroves mitjanes (de 14 a 18 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 11 - 15 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 15 - 20 %. És una varietat local

...
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es