Cercador:
D'aigua
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat

Varietat tant de començament de floració com de maduració primerenques. Fa una pera de color de fons verd, amb molta superposició de vermell, de mida mitjana, convexa, amb el diàmetre de posició màxim lleugerament al mig i cavitat peduncular

...
D'aigua primerenca
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat

Varietat de començament de floració primerenca, tot i que la recollida pot perllongar-se fins tard. Fa una pera de mida mitjana i color de fons verd amb tons vermellosos superficials, amb el diàmetre de posició màxim lleugerament desplaçat cap

...
De la cuina
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat
Floreix a final de març i madura a final d'agost. Fa una pera mitjana, de color verd groguenc, amb una elevada superposició de color superficial, el peduncle mitjà i vertical i el perfil convex, amb el diàmetre màxim situat al mig.
De la nau
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat
Floreix a final de març i madura a final d'agost. Fa una pera de color verd groguenc, de mida mitjana, amb el peduncle curt, en posició vertical, i perfil còncau, amb el diàmetre màxim lleugerament cap al calze.
De la reina
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat

Floreix a final de març i madura cap a final d'agost. Fa una pera de color verd i mida mitjana, amb el perfil lateral convex i el diàmetre màxim al mig. 

Fina
Perera - Pyrus communis
Descripció de la varietat

Varietat de floració i maduració mitjanes (madura a final d'agost). Fa una pera fina, de color verd groguenc, amb força superposició de color, mida mitjana i perfil convex, amb el diàmetre màxim lleugerament cap al calze.

 

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es