Cercador:
Vermella de sant Pere
Pomera - Malus domestica
Descripció de la varietat

La pomera vermella de Sant Pere és una varietat de port estès, que floreix a principi d'abril i madura a mitjans de juliol. La poma és mitjana, de forma cònica amb plaques contínues. La polpa és de color crema. Té un contingut de sucres

...
Clàudia verda
Prunera - Prunus domestica
Descripció de la varietat

Varietat de començament de floració mitjana, a l’abril, i recol·lecció el mes d’agost. Fa un fruit mitjà, obovat, amb l’epidermis de color verd groguenc i la polpa de color taronja. L’arxiduc cita la pruna clàudia com

...
Coll de brocal
Prunera - Prunus domestica
Descripció de la varietat

La pruna coll de brocal és molt petita i es caracteritza per la seva forma el·líptica de color verd groguenc a l’epidermis i una polpa de color taronja. L’inici de la floració és primerenca, al març, i la recol·lecció del

...
Cor de bou
Prunera - Prunus domestica
Descripció de la varietat

Varietat de floració primerenca, al març, i recol·lecció també primerenca, el mes d’agost. Fa el fruit molt gros, ovat, amb l’epidermis de color groc ataronjat i la polpa de color taronja. Està referenciada per Alcover-Moll (1957)*, com

...
De la sang
Prunera - Prunus domestica
Descripció de la varietat

La pruna de la sang, va ser citada com una varietat de pruna "grossa, vermella i de suc sanguinós" a l'entrada de Francesc Barceló, de la Gran Enciclopèdia de Mallorca (1989)*. La pruna de la sang que es conserva al reservori és mitjana i es caracteritza per

...
Frare blanc
Prunera - Prunus domestica
Descripció de la varietat

La pruna frare blanc es descriu com "de forma oblonga i punxeguda; n'hi ha de frare verd, de frare blanc i de frare vermell o roig, segons el color predominant; solen ser sabroses totes les de frare" (Alcover-Moll, 1957)*. La pruna frare blanc és petita i es caracteritza per la seva

...
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es