Cercador:
Mollar de Selva
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller mollar és una varietat de floració primerenca, de flors blanques, i collita molt primerenca. Fa l'ametlla molt petita, mitjanament resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit

...
Pintadeta
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametlla pintadeta és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex rodó. La mida del bessó és mitjana i té un rendiment bessó/fruit del 24,22 %. 

Pou d'en Gaspar
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller pou den Gaspar és una varietat de floració primerenca i collita també primarenca. Fa l'ametlla resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 27,59 %.

Pou d'Establiments
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller conegut com pou d'Establiments o pou grossa és una varietat de floració primerenca. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit

...
Pou de Felanitx
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller conegut com pou de Felanitx és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del

...
Primerenca
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat maxina és de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó mitjà. Té un rendiment bessó/fruit del 30,54 %. Els resultats

...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Serveis de Millora Agrària i Pesquera. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es