Cercador:
De la Mare de Déu
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller de la Mare de Déu és una varietat de floració mitjana i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús, i el bessó gran. Té un rendiment bessó/fruit del 23,14 %.

De la vara
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller de la vara és una varietat de floració primerenca i collita tardana. Fa l'ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 26,34 %.

De n'Horrac
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller de n'Horrac és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 23,45 %.

Desmai victòria
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller desmai victòria és un varietat de floració mitjana. Fa l'ametlla mitjana, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 28,60 %. Aquesta varietat té

...
Duran
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

Duran és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma circular i àpex obtús. Té un rendiment bessó/fruit del 33,75 % i el bessó és petit.

Filau
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat filau és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resident a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 30,79%.

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es