Cercador:
De la roca
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

El terç superior cònic junt amb la base plana de la figa trenquen la forma ouada de la resta del seu perfil i permeten  tipificar-la com a cònica.

De la senyora
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Produeix un exudat de petites gotes que se solidifiquen en travessar els clivells de l'epidermis cap a fora i li donen un aspecte característic. Fora dels termes de Sineu i Lloret s'empra ‘De la senyora’ com  una sinonímia d'‘Hivernenca’.

De la tira
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

La figa "de la tira", externament sembla una ‘Alacantina’ grossa però la seva polpa és rogenca i l'epidermis més prima.

De tres esplets
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Diferenciada pels seus hàbits de fructificació semblant a la cabrafiguera: fa tres collites una de figuesflors ( 20 juny ) la segona de figues (a mitjan agost) i la tercera (escassa i dolenta) tardana a l’octubre. Alt percentatge de siconis emparellats. Fulles

...
De'n Manel
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Té molta semblança amb la cultivar ‘Sitcel’. Epidermis molt peluda i peduncle sempre verd.

De'n Tià Penya
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

El fet de ser l'única cultivar bacorera blanca trobada, afegit a les interessants qualitats comercials per ser molt semblant a la ‘Coll de dama blanca’ en l'aspecte i consistència suposen un gran interès. Té un alt percentatge de formacions anormals

...
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es