Cercador:
Sitcel
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Cultivar de fruits durs i resistents a les afeccions més comunes, de sabor dolent. Interessant per l'elevada vigoria dels arbres.

Verdal
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Presenta un caràcter destacable; el gran aguant dels fruits a l'arbre, fins al punt que alguns no arriben a caura i queden com a secalls fins a l'any vinent. A més, una gran part de la collida es perd com a badocs.

Victòria
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

La seva forma cònica i allargada no es repeteix a cap altra cultivar negra prospectada encara que és freqüent a cultivars negres del País Valencià (‘Negra de València’).

Banya de cabra
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per tenir un vigor mitjà, i una intermitja densitat foliar. Els foliols són llargs. Les garroves són llargues (18 a 20 centímetres de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví é

...
Boval
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 16 a 18 cm de llargària), de bona presentació, i un pes de 17,50 - 21,50 g i el seu rendiment en garroví és petit; oscil·la entre el 7 - 10 %. 

Bugadera
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (18 cm de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és mitjà; oscil·la entre el 13 i 27 %. Són de color marró obscur.

...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es