Cercador:
Banya de cabra
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per tenir un vigor mitjà, i una intermitja densitat foliar. Els foliols són llargs. Les garroves són llargues (18 a 20 centímetres de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví é

...
Boval
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 16 a 18 cm de llargària), de bona presentació, i un pes de 17,50 - 21,50 g i el seu rendiment en garroví és petit; oscil·la entre el 7 - 10 %. 

Bugadera
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (18 cm de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és mitjà; oscil·la entre el 13 i 27 %. Són de color marró obscur.

...
Costella
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

El garrover de costella és un arbre que es caracteritza per les garroves grosses (20 cm de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és baix; oscil·la entre el 9 - 11 %. 

Costella d'ase
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

El garrover costella d'ase és de port gran, frondós i productiu. Les garroves es caracteritzen per ser molt llargues (18 - 22 centímetres de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és molt baix; oscil·la entre

...
D'en Pau
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 14 a 16 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 13 - 19 g i el seu rendiment en garroví és mitjà; oscil·la entre el 13 - 15 %. 

Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es