Cercador:
Des Cós
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Cultivar de nom desconegut; li hem assignat el nom del lloc on ha estat trobada: es Cós (Sineu). No es coneix cap altre exemplar semblant i destaca per la tardança en la maduració, semblant a la "Hivernenca"

Granadina
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

El seu interés pot trobar-se en la collita de figuesflors ja que les figues de tardor presenten greus deficiències de conservació fins i tot a l'arbre. L'epidermis és excessivament delicada i sensible a la humitat.

Hivernenca
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Presenta moltes dificultats de tipicació per causa de les grans variacions que presenten el fullam i les infructescències; això crea prou confució per identicar-la i és també la causa que tengui diferents sinonímies segons la localitat

...
Jorba
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Les figues secallones romanen a l'arbre en bon estat de conservació cosa que perllonga el període de collita. Seria factible mecanitzar-ne la recol·lecció.

Llimonenca
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Cultivar blanca molt tardana i difícil de trobar (Apareix ja documentada a un contracte d'arrendament de 1551). Les figues tenen una epidermis prima i clivellen prou, encara que no solen trobar-se badocs. El capoll la distingeix pel seu reduït diàmetre.

Lloral
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

El creixement erecte del seu brancam i la semblança en l'aspecte de les figues a la ‘Verdal’ (excepte en la longitud del peduncle que pot arribar a més de 10 mm), són els caràcters més significatius.

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es