Cercador:
Pic d'abella
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 14 a 15 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 19 - 20 g i el seu rendiment en garroví és molt baix; oscil·la entre el 9 - 10 %.

Roja
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat
Rojal
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

Rojal és un garrover que es caracteritza per ser vigorós, de ramificació suau i tenir una bona densitat foliar. Els foliols són llargs de color verd obscur. Les garroves són mitjanes (de 17 a 20 cm de llargària), de bona presentació i el seu

...
Rossa
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

La garrova rossa és de mida mitjana (15 - 17 centímetres de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és baix; oscil·la entre el 13 - 15 %. Tous i col. (2006) la consideren una de les varietas principals

...
Vera
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves petites (de 14 a 16 cm de llargària), de bona presentació, i un pes de 10,50 - 16,50 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 14 - 20 %. Tous i col. (2003) estimaven

...
mallorquina
Llentia - Lens culinaris
Descripció de la varietat

És una llentia forta, de color marró verdós normalment, tot i que la coloració és heterogènia entre les diferents llavors. És cuitora i de mida mitjana. És més grossa que la llentia tipus pardina però més petita

...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es