Cercador:
Fina
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves petites (de 14 a 16 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 14 - 18 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 14 - 20 %. 

Matalafera
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

El garrover de la varietat matalafera es caracteritza per tenir un vigor mitjà, ramificació oberta i escassa densitat foliar. Els foliols són llargs. Les garroves són llargues (16 a 18 cm de llargària), de bona presentació i el seu rendiment

...
Mollar
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

Mollar és un garrover de vigor elevat. Les garrofes són llargues (15 a 16 centímetres de longitud), de bona presentació i el seu rendiment en garrofí és baix; oscil·la entre el 6-7 %. És citada com una de les varietats

...
Negra
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per ser vigorós, de ramificació oberta i tenir una bona densitat foliar. Els foliols són llargs. Les garrofes són curtes (de 13 a 16 centímetres de longitud), de bona presentació i el seu rendiment

...
Ordines
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 12 a 15 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 9 - 13 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 16 - 21 %. 

Panesca
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves petites (de 9 a 11 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 9 - 13 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 13 - 19 %.

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es