Cercador:
Escursac
Vinya - Vitis vinifera
Descripció de la varietat
Actualment no es troba en el marc de prospecció fet a Mallorca; les accessions que hi ha en la col·lecció provenen del banc de germoplasma d'El Encín. Presenta un gran potencial aromàtic i una bona capa de color. Varietat minoritària autoritzada a les Illes Balears l'any 2016.
Esperó de gall
Vinya - Vitis vinifera
Descripció de la varietat

Varietat citada al final del segle XIX, actualment no conreada a Mallorca. Les plantes que hi ha a la col·lecció provenen del banc de germoplasma d'El Encín.

Fernandella
Vinya - Vitis vinifera
Descripció de la varietat
Varietat present només a la col·lecció. Prové del banc de germoplasma d'El Encín. Citada també a la Comunitat Valenciana.
Fogoneu
Vinya - Vitis vinifera
Descripció de la varietat

Varietat majoritària des de final del segle XIX fins al darrer quart del segle XX, molt cultivada sobretot a la zona de Felanitx. Actualment està en recessió. Identificada com a sinonímia de fogoneu francès.

Fogoneu mallorquí
Vinya - Vitis vinifera
Descripció de la varietat
Varietat autòctona negra, prospectada a la zona de Cas Concos com a fogoneu per la seva gran semblança.Tanmateix, els marcadors moleculars indiquen que són diferents, cosa que converteix la varietat mallorquina en una varietat desconeguda fins ara.
Gafarró
Vinya - Vitis vinifera
Descripció de la varietat
Varietat no descrita anteriorment. Molecularment identificada dins del mateix grup que la varietat callet negrella. Fou collida a la zona de la Colònia de Sant Pere a partir d'un únic conreador.
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es