Cercador:
Trapa
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller trapa és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma el·lípticai àpex agut. El bessó és mitjài té un rendiment bessó/fruit

...
Vera
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller vera és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, mitjanament resistent a la trencada, de forma oboval i àpex arrodonit, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 32,03 %.

Vinagrillo
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller vinagrillo és una varietat de floració mitjana i collita també mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma circular i àpex arrodonit, i el bessó molt petit. Té un rendiment bessó/fruit del

...
Vivero
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller de la varietat vivero, és de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma circular i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del

...
Viveta
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat d'ametller viveta, és una varietat de floració mitjana i collita molt primerenca. Fa l'ametlla molt petita, bastant resistent a la trencada, de forma circular i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del

...
Vivot
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller vivot és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, bastant resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del

...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es