Cercador:
De la tira
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

La figa "de la tira", externament sembla una ‘Alacantina’ grossa però la seva polpa és rogenca i l'epidermis més prima.

De tres esplets
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Diferenciada pels seus hàbits de fructificació semblant a la cabrafiguera: fa tres collites una de figuesflors ( 20 juny ) la segona de figues (a mitjan agost) i la tercera (escassa i dolenta) tardana a l’octubre. Alt percentatge de siconis emparellats. Fulles

...
De'n Manel
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Té molta semblança amb la cultivar ‘Sitcel’. Epidermis molt peluda i peduncle sempre verd.

De'n Tià Penya
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

El fet de ser l'única cultivar bacorera blanca trobada, afegit a les interessants qualitats comercials per ser molt semblant a la ‘Coll de dama blanca’ en l'aspecte i consistència suposen un gran interès. Té un alt percentatge de formacions anormals

...
Des Cós
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

Cultivar de nom desconegut; li hem assignat el nom del lloc on ha estat trobada: es Cós (Sineu). No es coneix cap altre exemplar semblant i destaca per la tardança en la maduració, semblant a la "Hivernenca"

Granadina
Figuera - Ficus carica
Descripció de la varietat

El seu interés pot trobar-se en la collita de figuesflors ja que les figues de tardor presenten greus deficiències de conservació fins i tot a l'arbre. L'epidermis és excessivament delicada i sensible a la humitat.

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es