Cercador:
Filau
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat filau és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resident a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 30,79%.

Fita d'Eivissa
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La fita d'Eivissa és una varietat de floració tardana i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, dèbil a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. Tot i fer l'ametlla petita, el bessó és gran. Té un rendiment bessó/fruit del 36,60%

Guarim
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller Guarim és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó mitjà. Té un rendiment bessó/fruit del 30,94%.

Maxina
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat maxina és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, mitjanament resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó gran. Té un rendiment bessó/fruit del 28,16 %. Els resultats de les analítiques

...
Mollar de Selva
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller mollar és una varietat de floració primerenca, de flors blanques, i collita molt primerenca. Fa l'ametlla molt petita, mitjanament resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit

...
Pintadeta
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametlla pintadeta és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex rodó. La mida del bessó és mitjana i té un rendiment bessó/fruit del 24,22 %. 

Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es