Cercador:
De ramell
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per fer les garrofes mitjanes (de 14 a 18 centímetres de longitud), de bona presentació, i un pes de 11-15 (g) i el seu rendiment en garrofí és elevat; oscil·la entre el 15-20 %. És una varietat molt local

...
Des Mestre
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garrofes llargues (de 16 a 21 centímetres de longitud), de bona presentació, i un pes de 14-26 (g) i el seu rendiment en garrofí és baix; oscil·la entre el 5-11 %.

Duraió
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza tenir una vigorositat mitjana, de ramificació suau i recta, i tenir una bona densitat foliar. Els foliols són llargs de color verd suau. Les garrofes són mitjanes (de 15 a 17 cm de longitud), de bona presentació i el seu

...
Fina
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garrofes petites (de 14 a 16 centímetres de longitud), de bona presentació, i un pes de 14-18 (g) i el seu rendiment en garrofí és elevat; oscil·la entre el 14-20 %. 

Matalafera
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

El garrover de la varietat matalafera es caracteritza per tenir un vigor mitjà, ramificació oberta i escassa densitat foliar. Els foliols són llargs. Les garrofes són llargues (16 a 18 cm de longitud), de bona presentació i el seu rendiment en garrofí

...
Mollar
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

Mollar és un garrover de vigor elevat. Les garrofes són llargues (15 a 16 centímetres de longitud), de bona presentació i el seu rendiment en garrofí és baix; oscil·la entre el 6-7 %. És citada com una de les varietats

...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 Fax 871116838