Cercador:
Banya de cabra
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per tenir un vigor mitjà, i una intermitja densitat foliar. Els foliols són llargs. Les garrofes són llargues (18 a 20 centímetres de longitud), de bona presentació i el seu rendiment en garrofí és elevat

...
Boval
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garrofes mitjanes (de 16 a 18 cm de longitud), de bona presentació, i un pes de 17,50-21,50 (g) i el seu rendiment en garrofí és petit; oscil·la entre el 7-10 %. 

Bugadera
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per Les garrofes mitjanceres (18 cm de longitud), de bona presentació i el seu rendiment en garrofí és mitjà; oscil·la entre el 13,27%. Són de color marró obscur.

...
Costella
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

El garrover de costella és un arbre que es caracteritza per les garrofes grosses (20 cm de longitud), de bona presentació i el seu rendiment en garrofí és baix; oscil·la entre el 9-11%. 

Costella d'ase
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

El garrover costella d'ase és de port gran, frondós i productiu. Les garrofes es caracteritzen per ser molt llargques (18 -22 centímetres de longitud), de bona presentació i el seu rendiment en garrofí és molt baix; oscil·la entre

...
De la mel
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

El garrover de la mel és un arbre que es caracteritza per tenir un vigor mitjà i de creixement ràpid amb una densitat foliar significativa. Els foliols són curts. Les garrofes són mitjanes (13 a 18 cm de longitud), de bona presentació i el seu

...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 Fax 871116838