Cercador:
Negra
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per ser vigorós, de ramificació oberta i tenir una bona densitat foliar. Els foliols són llargs. Les garrofes són curtes (de 13 a 16 centímetres de longitud), de bona presentació i el seu rendiment

...
Panesca
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garrofes petites (de 9 a 11 centímetres de longitud), de bona presentació, i un pes de 9-13 (g) i el seu rendiment en garrofí és elevat; oscil·la entre el 13-19 %.

Pic d'abella
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garrofes mitjanes (de 14 a 15 centímetres de longitud), de bona presentació, i un pes de 19-20 (g) i el seu rendiment en garrofí és molt baix; oscil·la entre el 9-10 %.

Rojal
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

Rojal és un garrover que es caracteritza per ser vigorós, de ramificació suau i tenir una bona densitat foliar. Els foliols són llargs de color verd obscur. Les garrofes són mitjanes (de 17 a 20 cm de longitud), de bona presentació i el seu rendiment

...
Rossa
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

La garrova rossa és de mida mitjana (15-17 centímetres de longitud), de bona presentació i el seu rendiment en garrofí és baix; oscil·la entre el 13-15 %. Tous i col. (2006) la consideren una de les varietas principals de Mallorca, va ser

...
Vera
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garrofes petites (de 14 a 16 cm de longitud), de bona presentació, i un pes de 10,50-16,50 (g) i el seu rendiment en garrofí és elevat; oscil·la entre el 14-20 %. Tous i col. (2003) estimaven una superfície

...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 Fax 871116838