Cercador:
D'en Pere Xina
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat d'ametler d'en Pere Xina és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l'ametla mitjana, mitjanament resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó gros. Té un rendiment bessó/fruit del 28,16 %. Els resultats

...
D'en Pons
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat d'ametler d'en Pons és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametla petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 30,12 %. 

D'en Pota
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat d'en pota és de floració mitjana. Fa l'ametla resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex arrodonit, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 25,22 %. 

D'en Ribes
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametler d'en Ribes és de floració mitjana i collita tardana. Fa l'ametla molt petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 38,36 %

D'en Rutló
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat d'en rutló és de floració molt primerenca i collita també molt primerenca. Fa l'ametla molt petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 32,07%.

D'en Totsol
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat d'ametler d'en totsol és una varietat de floració mitjana i collita primerenca. Fa l'ametla petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 33,86 %. 

Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 Fax 871116838